Dokumentacija za smještaj u dom

Dokumenti za prijavu u Dom Vita Nova

Molimo Vas da ispišete, popunite i dostavite nam formulare: "Zahtjev za smještaj u dom" i "Liječnička potvrda za smještaj u dom". Oba dokumenta su dostupna u .doc i .pdf formatu:

Zahtjev za smještaj u dom.doc
Zahtjev za smještaj u dom.pdf
Liječnička potvrda za smještaj u dom.doc
Liječnička potvrda za smještaj u dom.pdf

Da biste se prijavili za smještaj u domu Vita Nova molimo da nam dostavite:

  1. Rodni list
  2. Preslik osobne iskaznice, zdravstvene iskaznice i iskaznice dopunskog zdravstvenog osiguranja
  3. Zadnji odrezak od mirovine
  4. Izjavu obveznika uzdržavanja o podmirenju razlike troškova smještaja ili troškova smještaja u potpunosti u domu, ovjerena kod javnog bilježnika
  5. Zahtjev za smještaj u dom
  6. Potvrdu liječnika opće prakse
  7. Laboratorijske pretrage – KKS, SE, ŠUK, urin, urea
  8. Aktualna medicinska dokumentacija (nalazi specijalista, otpusna pisma i sl.)

Galerija slika - kliknite na sliku za povećanje

Dom za starije i nemoćne Vita Nova
Dokumenti porebni za prijavu u dom za starije i nemoćne osobe
Prijava u dom za starije i nemoćne osobe
  Smještaj u domu umirovljenika - Sve