Korisnici izrađuju ukrase za Valentinovo

Objavljeno: 14. 02. 2019.

Izrada ukrasa za Valentinovo

Saznajte više
Šetnja u dvorištu VITA NOVE sa korisnicima iz odjela pojačane njege

Objavljeno: 03. 12. 2018.

Fizikalna terapija

Saznajte više
Čišćenje lješnjaka, ubranih u voćnjaku VITA NOVE

Objavljeno: 06. 11. 2018.

Radna terapija

Saznajte više
Proslava rođendana doma

Objavljeno: 01. 10. 2018.

Proslava rođendana doma

Saznajte više
Zatvoreni bazen Bjelovar

Objavljeno: 04. 09. 2017.

Bazen

Saznajte više
Dom umirovljenika Vita Nova

Objavljeno: 06. 03. 2012.

Briga i skrb za starije osobe

Saznajte više