+385 43 247 720

Dokumentacija potrebna za smještaj u dom

Dokumenti za prijavu u Dom Vita Nova

Molimo Vas da ispišete, popunite i dostavite nam formulare: "Zahtjev za smještaj u dom" i "Liječnička potvrda za smještaj u dom". Oba dokumenta su dostupna u .doc i .pdf formatu:

Zahtjev za smještaj u dom.doc
Zahtjev za smještaj u dom.pdf
Liječnička potvrda za smještaj u dom.doc
Liječnička potvrda za smještaj u dom.pdf

Da biste se prijavili za smještaj u domu Vita Nova molimo da nam dostavite:

 1. Rodni list
 2. Preslik osobne iskaznice, zdravstvene iskaznice i iskaznice dopunskog zdravstvenog osiguranja
 3. Zadnji odrezak od mirovine
 4. Izjavu obveznika uzdržavanja o podmirenju razlike troškova smještaja ili troškova smještaja u potpunosti u domu, ovjerena kod javnog bilježnika
 5. Zahtjev za smještaj u dom
 6. Potvrdu liječnika opće prakse
 7. Laboratorijske pretrage – KKS, SE, ŠUK, urin, urea
 8. Aktualna medicinska dokumentacija (nalazi specijalista, otpusna pisma i sl.)
 
 • Dom za starije i nemoćne Vita Nova
 • Dokumenti porebni za prijavu u dom za starije i nemoćne osobe
 • Prijava u dom za starije i nemoćne osobe
 

Pogledajte video o domu!

Video pokrenite klikom na strelicu na sredini videa. Ako želite povećati film kliknite na ikonu za povećanje u donjem desnom kutu

Kontakt informacije

Kontakt informacije

Dom umirovljenik Vita Nova
43000 Bjelovar
Klokočevac 1a
Tel. +385 43 247 720
Fax. +385 43 247 721
www.vitanova.hr

Dom umirovljenika Vita Nova

Dom umirovljenika Vita Nova

Na samom ulazu u grad Bjelovar iz smjera Zagreba, u mjestu Klokočevac, nalazi se jedan od najmodernijih Domova umirovljenika u Hrvatskoj...

MKS Poliklinika - dr. Marija Kudumija Slijepčević

MKS Poliklinika - dr. Marija Kudumija Slijepčević

U Bjelovaru, u Domu Vita Nova, otvorena je prva privatna ordinacija za psihoterapiju, savjetovanje i psihijatriju. Više pročitajte na linku OVDJE